Yemek Duası Mealli

külü veşrabü

Yemek Duası Mealli:

-Eûzübillehimineşşeytânirracîm. BismillâhirRahmânirRahîm.

“Külû veşrabû ve lâ tüsrifû İnnehû lâ yühibbül müsrifîn.”

Sadekallâhül azîm.

Elhamdü lillêh. Elhamdü lillêh. Elhamdü lillêhil lezî Et’amenâ ve sekânâ ve cealenâ minel müslimîn. Ve Rahmetullâhi ve Berakâtühû alê sâhibit ta’âmi vel âkilîn. Ni’meti Celîlullâh. Beraketi Halilullâh. Şefâ’at Yâ Rasûlallâh. Allâhümme zid velâ tenkus bi hürmetil Fâtihah.

Eûzübillehimineşşeytânirracîm.   BismillâhirRahmânirRahîm

“Yiyiniz, içiniz, fakat israf etmeyiniz. Çünkü Allah israf edenleri sevmez.”

Allah’a hamdolsun. Allah’a hamdolsun. Allaha Hamdolsun ki; Bizi yedirdi, içirdi ve müslüman kıldı. Allahın Rahmeti ve Bereketi bu sofraların sahibine ve sofradan yiyenlere olsun. Yüce Allah’ın Nimeti, Halilullah bereketi kıl. Ya Rasulullah bize şefaat eyle.

Allah’ım Fatiha hürmetine nimetlerini arttır, eksiltme.

El-Fatiha

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir