Taam duası ve anlamı

taam duasi ve anlami

Taam duası ve anlamı:

Allahümmerzuknâ ıyşen bilâ belâin, ve amelen bilâ riyâin, ve dînen bilâ hevâin, ve afven bile ikâbin, ve mağfiraten bilâ azâbin, ve cenneten bilâ hisâbin, ve rü’yeten bilâ hicâbin, bilütfike ve keremike yâ ekremel ekremine veyâ erhamerrâhimin.

Ni’meti celîlullah, bereketi halîlullah, şefaat yâ Resulellah. Elhamdülillâhillezi et’amenâ vesekânâ ve cealenâ minel-müslimin. Verahmetullahi ve berekâtühu alâ sâhibit-taâm vel-âkilin vel-hâdimin vel-hâzirin.

Allahümme zid velâ tenkus bini’metike bihürmetil-fâtiha

“Ey Allah’ım! Belâsız bir geçim, riyâsız bir amel, hevâsız bir din, cezasız bir af, azapsız bir bağışlama, hesapsız bir cennet ve perdesiz bir rü’yet ile bizi rızıklandır. Lütfunla ey keremlilerin en keremlisi ve ey merhametlilerin en merhametlisi!

Allah’ın celâletinin nimeti, Allah’ın Halil’inin bereketi, şefaat ey Allah’ın Resul’ü!

Bize yedirip içiren ve bizi müslümanlardan kılan Allah’a hamdolsun!

Allah’ın rahmeti ve bereketi yemek sahibine, yiyenlere, hizmet edenlere ve hazır olanlara olsun.

Allah’ım! Nimetini çoğalt, eksiltme bihürmetil-fâtiha.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir