Kur’anda geçen yemek ile ilgili ayetler

Kur’anda geçen yemek ile ilgili ayetler vardır.  Allah’u teala Kur’an-ı kerimde genel olarak,Yenilecek şeylerin helal,temiz,Allah adına kesilmiş,üzerine Allah’ın adı anılarak kesilen hayvanların yenmesini ve yediğimiz şeyleri de israf etmeden yememizi öğütlemektedir.İşte Kur’an-ı Kerimdeki yemek ile ilgili ayetler:
Ey insanlar bütün yeryüzündeki nimetlerimden helal ve temiz olmak şartıyla yiyin. (Bakara 168)

Ey iman edenler, size kısmet ettiğimiz rızıkların hoşlarından yiyin ve Allah’a şükredin. (Bakara 172)

O size, hayvan ölüsü, kan, domuz eti ve Allah’tan başkasının adına kesilenin yenmesini yasakladı. (Bakara 173)

Size şunlar haram kılındı; Ölü, kan, domuz eti, Allah’tan başkasının adına kesilen, boğulmuş, vurulmuş, yuvarlanmış, süsülmüş, yırtıcı hayvanlar tarafından yenmiş olup da henüz canlı iken kesmedikleriniz, dikili taşlar üzerinde boğazlananlar ve zarlarla kısmet paylaşmanız. Bunlar birer yoldan çıkıştır. Bu gün kafirler, dininizi söndürebilmekten ümitlerini kestiler; onlardan korkmayın, yalnız benden korkun! İşte bu gün dininizi kemale erdirdim, üzerimizdeki nimetimi tamamladım ve size din olarak Müslümanlığa razı oldum. Her kim aşırı açlık durumunda çaresiz kalır da günaha eğilim maksadı olmaksızın, onlardan yemek zorunda olursa, elbette Allah bağışlayandır, merhamet sahibidir. (Maide 3)

Sana kendilerine neyin helal edildiğini soruyorlar. De ki: Size bütün temiz nimetler helal edildi. Allah’ın size öğrettiği şekilde eğiterek yetiştirdiğiniz avcı hayvanların, size tutuverdiklerinden yiyin ve üzerine besmele çekin. Allah’tan korkun; Çünkü Allah, hesabı çabuk görendir. (Maide 4)

Bu gün temiz nimetler size helal edildi. (Maide 5)

Ey iman edenler, Allah’ın size helal kıldığı hoş nimetlerini, kendinize haram kılmayın (Maide 87)

Allah?ın size verdiği rızklardan helal ve temiz olarak yiyin. (Maide Suresi 88)

Hem Allah’ın size rızk olarak verdiği nimetlerden helal ve temiz olarak yiyin, hem de kendisine inanmış olduğunuz Allah?tan korkun. (Maide 88)

Deniz avı ve onu yemek, size ve yolculukta olanlarınıza yiyecek olmak üzere helal kılındı. (Maide 96)

Size Kuran?da okunup bildirilenlerin dışındaki bütün hayvanların etinden yemek helal kılınmıştır. (Hac 30)

(Sizin için) Tur-i Sina’da yetişen bir ağaç meydana getirdik ki, bu ağaç hem yağ (zeytinyağı) ve hem de yiyenlerin ekmeğine katık edecekleri (zeytini) verir. (Müminun Suresi 20)

Allah’ın size verdiği rızklardan, helal ve hoş olarak yiyin de Allah’ın nimetine şükredin. (Nahl 114)

Gerçekten size sağmal hayvanlarda da bir ibret vardır. Biz, size onların karınlarındaki fışkı ile kan arasından, lezzetli ve içenlerin boğazlarından kolayca kayıp giden halis bir süt içiriyoruz. (Nahl 66)

Rabbin bal arısına da şöyle vahyetti: Dağlardan, ağaçlardan ve insanların kuracakları kovanlardan göz göz evler edin. Sonra bütün meyvelerden ye ve Rabbinin kolay kıldığı yollara koy. İçlerinden çeşitli renklerde bir içecek çıkar ki onda insanlar için şifa vardır. Şüphesiz ki bunda düşünen bir topluluk için büyük bir ibret vardır. (Nahl 68 69 )

Hurma ve üzüm ağaçlarının meyvelerinden de hem içecek, hem de güzel bir yiyecek çıkarırsınız. Şüphesiz ki bunda aklını kullanan bir topluluk için kesin bir ibret vardır. (Nahl 67)

Yiyiniz, içiniz fakat israf etmeyiniz, çünkü Allah israf edenleri sevmez. (Araf 31)

Yazı hakkında düşüncelerinizi paylaşmak istemezmisiniz?