Yemek duası kolay

Yemek duası kolay:

بسم الله الرحمن الرحيم

كُلُو وَشْرَبُو وَ لأ تُسْرِفُو اِنَّهُ لأَ يُحِبُّلْ مُسْرِفِي نَ

Okunuşu:

Bismillahirrahmanirrahim

“Külû veşrabû ve lâ tüsrifû İnnehû lâ yühibbül müsrifîn.”

Nimeti Celilullah

Bereketi Halilullah

Şefaat Ya Rasülullah

Bismillah ile açtır Allah’ım

Nimeti taştır Allah’ım

Cemaline ulaştır Allah’ım

Mekke Medineyi dolaştır Allah’ım

Bu sofralar nurdur

Kaza belaları

Geri durdur Allah’ım

Bu sofralar Mamurdur

Bu sofralarda;

Halilibrahim bereketi

Bulundur Allah’ım

Artsın Eksilmesin

Taşsın Dökülmesin

Bu sofranın sahibi

Yokluk kıtlık

Görmesin Allah’ım

Yiyenlere helal,Yedirenlere hayır ,hasenat

Olması için;Ölmüşlerimizin ruhu için,

Allah Rızası için...

El-Fatiha

İftar Duası arapça

İftar Duası arapça:

Okunuşu: “Allahumme leke sumtu ve bike amentu ve aleyke tevekkeltu ve alâ rizkıke eftertu”

Allah’ım! Senin  için oruç tuttum, sana inandım,sana güvendim.senin rızkınla orucumu açtım.

 

 

İftar Duası Türkçe

TRT ekranlarında yıllarca duyduğunuz iftar duası:

Allah’ım! Senin rızan için oruç tuttum, Sana inandım, Sana güvendim, Senin rızkınla orucumu açtım, hamdolsun verdiğin nimetlere, sağlık ve afiyete.

Ey bağışlaması bol Rabb’im! Beni, ailemi, milletimi, devletimi, ve bütün inananları koru, rahmetini ve yardımını esirgeme üzerimizden, bizlere yaşama sevinci ver. Her türlü güçlüğe karşı dayanma gücü ver, Senin her şeye gücün yeter. Amin.

Ramazanda İftar da Okunacak Dua

Okunuşu : Allâhümme yâ vâsı’al-mağfireti iğfirlî, Allâhümme leke sumtü ve bike âmentü ve aleyke tevekkeltü ve âlâ rızkı-ke eftartü, ve li savm’il-ğadi min şehri Ramazâne neveytü fağfırli mâ kaddemtu ve mâ ahhertü, El-hamdü lillâh’il-lezî e’ânenî fe sumtü ve razakanî fe eftartü).

Manası: “Ey mağfireti geniş olan Allahım! Beni bağışla Allahım! Senin rızan için oruç tuttum. Sana inandım. Sana dayandım. Verdiğin nimetle oruç açtım. Ramazanın yarınki gün orucuna niyet ettim. Önceden işlediğim, ilerde işleyeceğim günahlarımı affet. Yardımı sayesinde oruç tuttuğum, rızkıyla iftar ettiğim Allaha hamdolsun.”

İftardan Sonra Okunacak Dua

(İlk önce bir yâsin-i şerif okumalı)

 

 Okunuşu : Allâhümme sellimnî li Ramazâne ve sellim Ramazâne lî ve sellimhü minnî mütekabbelen.

Manası: “Allahım! Beni ramazan için, ramazanı da benim için selametli kıl. Onu, kabul edilmiş olarak benden razı eyle.”