Ne Kadar Yemeli?

Ne Kadar Yemeli?

Yemekte amaç karnı doldurmak değilbeslenmektir. Beslenmek için yemeli, doymak için yememelidir. Bu hususta düstürumuz şu âyet-i kerîme olmalıdır :

“……..Yiyin, için, israf etmeyin. Allah israf edenleri asla sevmez.”

        Her şeyde olduğu gibi beslenmede de israf zararlıdır. İsraf üç şeyle olur :

1 – Sağlığa zararlı olurcasına birkaç tür yemeği birarada yemek.

2 – Tabakta yemeği artırıp dökmek. Bu daha da kötüdür.

3 – Doyuncaya kadar yemek, hem israf, hem keseye, hem de sağlığa zarardır.

Kişi yaşamak için yemeli, yemek için yaşamamalıdır. Yemek için yaşayanlar, yemeği amaç edinen kimselerdir Bu, süflî bir gayedir. Hem de bu hal hayvanların huyudur. Şu âyette bildirildiği gibi :

        “……… O nankörler (akıllarına düşen her şeyden) yararlanır, çılgınca yaşarlar. Hem de hayvanlar gibi ne bulurlarsa (helâl haram demeden) tıka basa yerler. Onların yeri Cehennem, vücutları yanmaya namzettir.

      Yaşamak için yiyenler, mutluluk içinde rahat yaşamak ve üzerlerine düşen hizmeti lâyıkıyla yapabilmek için, yeteri kadar dengeli beslenerek güçlerini artıran kimselerdir. Bu kimseler için yemek gâye değil vesiledir. Asıl amaçları hizmettir, onlar kendilerine hizmet ederek eksiklerini tamamlarlar. Bilgilerini arttırır, huylarını güzelleştirir, âilelerini ihmâl etmezler. Vatanlarına ve milletlerine karşı görevlerini yaparlarİşte yaşamak için yiyenler bu kimselerdir.

Böylece Allah’ın verdiği nimetlere karşı da şükretmiş oluruz. Besinlerden aldığımız güçle sadece dünyamız için çalışır da, yediklerimizi ve içtiklerimizi yaratan Allah’ı unutursak, Allah’ı gücendirmiş ve şeytanın peşine düşmüş oluruz. Bakınız bu husuta Allah bizleri ne güzel uyarıyor.

Ey iman edenler! Eğer Allaha kulluk ediyorsanız, size verdiğimiz rızıkların helâlinden, iyilerinden yarıyanından ve yeteri kadar yiyin ve Allah’a şükredin.”

       “Ey insanlar! Yer yüzündeki nimetlerin en iyilerinden helâl ve zararsız olanlarını yiyin (Allah’tan gâfil ve isyankâr olarak) şeytanın peşinden gitmeyin. O size açıktan açığa düşmandır.”

      “Şeytan size sadece, kötülüğü, zararlı şeyleri, utanmazlığı ve Allah’a karşı (ne mânâya geldiğini) bilmeyeceğiniz şeyleri konuşmanızı emreder.

Yemekten sonra şükretmeliyiz

Her yemekten sonra:”Elhamdülillah”diyerek bizi ve yediklerimizi yaratan Allah’a hamd etmeliyiz.Bizim için yarattığı sayısız nimetlerine şükretmeliyiz.Bizim için yarattığı sayısız nimetlerine de şükretmeliyiz.Allah’a şükür,ancak ona kulluk ve ibadetle olur.Aşağıdaki ayetler bize bunları hatırlatmaktadır:

Ey insanlar!Allah’ın üzerinizde olan nimetlerini hatırlayın.Sizi gökten ve yerden rızıklandıran Allah tan başka bir yaratıcı mı var?(1)

   “Ey iman edenler sırf  allah’a kulluk ediyorsanız size verdiğimiz rızıkların temizinden  ve iyilerinden yiyin ve ona şükredin.”(2)

    “Yine bir zaman Rabbiniz size şunu bildirmişti:And olsun ki,size verdiğim nimetlere şükrederseniz onu arttırırım.Amma nimetlerime karşı nankörlük ederseniz ,azabım elbette çok şiddetlidir.”(3)

(1)Fatır suresi,17

(2)Bakara suresi 172

(3)İbrahim suresi,7

Yemek Duası Uzun

Yemek Duası Uzun:

Bismillâhirrahmânirrahîm.

Elhamdülillâh. Elhamdülillâh. Elhamdülillâh

“Bizleri yokken var eden, bizlere yedirip-içiren Yüce Rabbimize hamdolsun, Kâinatın efendisi sevgili peygamberimize salât ve selâm olsun. Mağfiret ve rahmet bütün Müslüman kardeşlerimizin üzerine olsun.

Ya Rabbi! Rızık ve nimet veren sensin! Sen kapına yönelenleri boş çevirmezsin. Biz aciz kullarız, Senin sonsuz ikram ve ihsanına muhtacız. Bizlere dünya ve ahirette güzel nimetler ihsan eyle!

Ya Rabbi! Bu sofrada tattırdığın nimetlerin daha güzellerini ebedî mutluluk yurdu olan cennetinde de tatmayı bizlere nasip eyle!

Ya Rabbi! Bu helâl gıdaların şükrünü eda edebilmeyi ve Sana kullukta bulunabilmeyi bizlere nasip eyle!

Ya Rabbi! Bu sofranın hazırlanmasında emeği geçen kardeşlerimizin kazançlarına bereket, kendilerine sağlık huzur ve mutluluk ihsan eyle! Ailelerinden ahirete göç edenlere ve geçmişlerimize merhamet eyle!

Ya Rabbi! Mülkün sahibi sensin, dilediğine mülkü verir, dilediğinden alırsın. Dilediğini azîz, dilediğini zelîl edersin. Bizleri; aziz kıldığın ve nimet verdiğin kullarından eyle!

Ya Rabbi! Bizleri nimetlerinden mahrum eyleme. Sağlık, huzur ve mutluluğumuzu daim eyle.

Ya Rabbi! Bizleri, mü’min kardeşlerimizi ve tüm insanlığı her türlü kaza, bela, afet ve musîbetlerden muhafaza eyle!

Barış ve esenlik dolu bir dünyada yaşayabilmemizi bizlere lütfeyle! 

Âmin ve selâmün ‘ale’l-mürselîn ve’l-hamdü lillâhi rabbi’l-âlemîn el-Fâtiha.”

Yemek Duası Niçin Önemlidir?

Yemek duası niçin önemlidir?

* Her nimet şükür ister. En güzel şükür ifadesi “Elhamdülillah” kelimesidir. Yemeğe başlarken besmele çekmek, sonunda ise “Elhamdülillah” demek Fahr-i Kainat Efendimiz’in bir sünnetidir. Çocukların verilen rızıklara şükretmeye alışması açısından yemek duası öğretimi önem arz etmektedir.

* Yemek duası sofradan tefekkür iklimine açılan bir pencere gibidir. Yemek duası manevi bir firen gibi, aceleyi önleyip sükuneti sağlamaya hizmet ettiğinden yemeklerin boğaza takılması ve nefes borusunu tıkaması gibi olumsuzluklara karşı da Cenab-ı Allah’ın izniyle engel teşkil edecektir

* Yemek duası bir hatırlayış bir kendine gelmedir. Besmele ve dua ile yenilen bir yemek sıradan bir yemek olmayıp bir ibadete dönüşür ve Cenab-ı Allah’ın hoşnutluğunu kazanmak için bir vesile olur.

* Duayla yenilen bir yemek her zaman helal rızkı çağıracaktır. Madem ki duayla yiyoruz, o halde helal yemeliyiz düşüncesini pekiştirir..